[Windows Phone] Simulate the hard key on Emulator

Windows Phone SDK đi kèm với một chiếc máy ảo tiện lợi: Windows Phone Emulator.

Nhưng nó có 1 điểm phiền toái. Làm thế nào để “bấm” được các phím cứng, ngoài 3 phím mặc định là Back, Start và Search?

phone

Có 1 cách, và nó đã được tích hợp sẵn

Windows Phone SDK đã tích hợp sẵn rất nhiều phím tắt để bạn có thể giả lập các phím cứng. Dưới đây sẽ là danh sách

Phím Phím cứng trên điện thoại Ý nghĩa trên điện thoại
F1 Back Tương đương phím back. Bạn có thể nhấn giữ (hold)
F2 Start Tương đương phím Start. Có thể hold
F3 Search
F6 Camera Half Nhấn một nửa phím Camera. Dùng để lấy tiêu cự
F7 Camera Full Nhấn toàn bộ phím Camera, dùng để chụp hình
F9 Volumn Up
F10 Volumn Down
F12 Power Phím nguồn. Nhấn để tắt/mở màn hình
ESC Back Như F1
PAUSE/BREAK Toggle Keyboard Kích hoạt/Ẩn bàn phím cứng. (Cần phân biệt với bàn phím ảo)
PAGE UP Keyboard Up Dùng bàn phím ảo
PAGE DOWN Keyboard Down Dùng bàn phím máy tính thay cho bàn phím ảo

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MprFcKyrTAA&w=448&h=252&hd=1\]