[IC05] Đăng ký tài khoản Mentor

Các bước đăng ký một tài khoản đúng tiêu chuẩn cho Imagine Cup 2012

Bước 1: Truy cập trang Imagine Cup: www.imaginecup.com, bấm nút Sign Up

1-14-2012 8-40-26 PM

Bước 2: Điền các thông tin tương tự hình dưới

Thay đổi thông tin cho phù hợp với bạn

Lưu ý mục Participant Type: Mentor

Sau đó, bấm dấu check đồng ý với các điều khoản, điều kiện của cuộc thi

Nhấn nút Register

1-14-2012 8-49-10 PM

Vậy là xong.