Microsoft Student Partner [MSP] – for life

Passionate about Computer Science, since high school, I was fortunate to learn about the Microsoft Student Partner program by Microsoft for students worldwide.

Vietnamese below

Update in 2023: .NET Core and C# are now open source

Joining MSP, I had the opportunity to learn many new things, to explore incredibly new and exciting fields that are the future trends in technology. Information Technology is a constantly changing field, developing every day. MSP program will give you the chance to access the latest and most advanced technologies, so that you can create unique products and utilities.

The MSP program regularly organizes workshops on programming techniques, as well as soft skills training and sharing sessions. I have attended many such sessions, for example, the Windows Phone app programming workshop, presentation skills training, and the recent YouthSpark sharing session with Microsoft directors in the region.

If you are worried that Microsoft technology is closed and expensive, you are completely mistaken. For students, Microsoft has the MS DreamSpark support program, providing free software licenses to students in information technology universities and colleges worldwide. As an MSP, I also receive an MSDN Subscription account, including licenses for all Microsoft commercial software, along with benefits such as priority access to new software releases, priority participation in Microsoft-organized conferences, and free monthly technology and programming magazines.

It can be said that MSP is a gathering of passionate, enthusiastic students who are often very skilled in their respective fields. By participating in MSP, I have had the opportunity to meet and interact with senior students and learn from them, thereby enhancing my knowledge and skills.

Every year, Microsoft organizes numerous conferences and technology training courses. As an MSP, I am given priority invitations to attend these events, which are usually exclusive to partners and technical experts.

Microsoft also organizes team-building trips for MSPs in the northern and southern regions. In 2012, Vietnamese MSPs had a memorable trip to Da Nang.

Vietnamese

Tham gia MSP, tôi đã có cơ hội học hỏi nhiều thứ, thử sức ở các lĩnh vực vô cùng mới mẻ và hấp dẫn, mà sau này là xu hướng công nghệ. Công nghệ thông tin là một lĩnh vực thay đổi liên tục, phát triển từng ngày. MSP sẽ cho bạn cơ hội để tiếp cận những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất, để từ đó, bạn có thể sáng tạo ra những sản phẩm, những tiện ích vô cùng độc đáo.

Chương trình MSP thường xuyên tổ chức các Workshop về kỹ thuật lập trình, cũng như những buổi training kỹ năng mềm, các buổi chia sẻ. Tôi đã tham dự nhiều buổi như vậy, ví dụ như Workshop lập trình ứng dụng Windows Phone, training kỹ năng trình bày, buổi chia sẻ YouthSpark với các giám đốc Microsoft khu vực diễn ra gần đây.

Nếu bạn đang lo lắng công nghệ của Microsoft là một công nghệ đóng, phải tốn chi phí, bạn đã hoàn toàn sai lầm. Đối với sinh viên, Microsoft có chương trình hỗ trợ MS DreamSpark, cung cấp bản quyền phần mềm miễn phí cho sinh viên các trường đại học – cao đẳng đào tạo công nghệ thông tin trên toàn thế giới. Là MSP, tôi còn được cấp thêm một tài khoản MSDN Subscription, bao gồm bản quyền tất cả phần mềm thương mại của Microsoft, kèm với các lợi ích như được ưu tiên phát hành các phần mềm mới, ưu tiên tham dự các hội thảo do Microsoft tổ chức, hàng tháng nhận các tạp chí về công nghệ và lập trình miễn phí.

Có thể nói, MSP là tập hợp các bạn sinh viên có đam mê, nhiệt huyết và thường rất giỏi trong lĩnh vực của mình. Tham gia MSP, tôi đã được gặp gỡ và tiếp xúc với những bậc đàn anh, cũng như học hỏi từ họ, từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình.

Hằng năm, Microsoft tổ chức nhiều buổi hội thảo, các khóa đào tạo công nghệ. Là một MSP, tôi được ưu tiên mời tham dự các sự kiện chỉ dành cho đối tác và các chuyên gia kỹ thuật này.

Microsoft cũng tổ chức các chuyến team building dành cho MSP hai miền nam bắc. Năm 2012, MSPs Việt Nam đã có một chuyến đi đáng nhớ tại Đà Nẵng