[04-09-2013] Dreamspark - Cách gia hạn tài khoản hoặc lấy Registration Code

Nếu bạn chưa có tài khoản Windows Store Dev hoặc Windows Phone Dev, bạn có thể đăng ký 1 cái

Lưu ý: yêu cầu phải có thẻ visa

Sau khi đăng ký, sẽ tới bước trả phí cho tài khoản. Phí là $ 99 / 1 năm. Nhưng nếu là sinh viên UIT, bạn sẽ được đăng ký miễn phí mà ko mất khoản phí này.

Bước 1: Vào địa chỉ sau:

https://www.dreamspark.com/Student/Windows-Store-Access.aspx

04-09-2013 3-24-45 PM

Bước 2: Nhấn vào nút Verify Now

[04-09-2013 3-25-39 PM[8]](http://www.flickr.com/photos/28322228@N04/9670335057/)

Chọn I Do not have a DreamSpark account

04-09-2013 3-26-03 PM

Điền thông tin. Ở mục Country chọn Vietnam nhé ban. Sẽ có lợi cho bạn sau này

04-09-2013 3-27-55 PM

Chờ nó một tí

04-09-2013 3-29-41 PM

04-09-2013 3-30-16 PM

Gõ tên trường mình vào rồi chọn nhé. Nó sẽ tự kiếm cho mình

04-09-2013 3-31-12 PM

Nhập địa chỉ mail gm.uit.edu.vn vào

04-09-2013 3-31-50 PM

Check mail

04-09-2013 3-33-06 PM

Làm theo hướng dẫn trong mail

04-09-2013 3-33-39 PM

04-09-2013 3-34-00 PM

Status đã trở thành Verified. Bạn nhấn Get Code Now

04-09-2013 3-35-28 PM

04-09-2013 3-35-56 PM

Nhập code bạn có vào ô Registration Code, nhấn Update total

04-09-2013 3-36-28 PM

Xong. Đã thành miễn phí nhé

04-09-2013 3-37-26 PM

04-09-2013 3-38-40 PM

04-09-2013 3-39-58 PM